در کلیپ سمت راست تمام بخش های سایت مه یاد معرفی شده است. حتما این کلیپ را ببینید.

اطلاعات پایه ای آزمون نظام مهندسی

در این بخش اطلاعات پایه ای آزمون نظام مهندسی عمران و معماری که شامل موارد زیر هستند موجود می باشد.

  • آزمون نظام مهندسی چیست؟
  • فرق بین آزمون نظارت و اجرا عمران چیست؟
  • فرق بین آزمون نظارت و اجرا معماری چیست؟
  • درآمد مهندس ناظر و مجری چقدر است؟
  • کلید واژه چیست؟
  • منابع آزمون نظام مهندسی عمران و معماری

اخرین فایل مشاوره

موضوع مشاوره: 000000

صوت

مشاوره آزمون نظام مهندسی

فایل های مشاوره شامل:

  • تفکیک سوالات آزمون
  • چرا بعد از 6 بار آزمون هنوز قبول نشدم

معرفی محصولات مه یاد

حل سوالات آزمون نظام مهندسی در 2 دقیقه !!!

در این بخش به کمک تکنیک های آموزش داده شده سوالات آزمون نظام مهندسی را کمتر 2 دقیقه حل می کنیم.

10 درصد نکات آموزش مبحث 5

نمونه فیلم های آموزشی

مه یاد

10 درصد نکات آموزشی مبحث 9

بررسی سوالات چهار دوره اخیر آزمون نظام مهندسی عمران و معماری

آزمون نظام مهندسی عمران و معماری
نظارت و اجرا
مهر 98

آزمون نظام مهندسی عمران و معماری
نظارت و اجرا
بهمن 97

آزمون نظام مهندسی عمران و معماری
نظارت و اجرا
اردیبهشت 97

آزمون نظام مهندسی عمران و معماری
نظارت و اجرا
مهر 96

لطفا دقت شود که حجم تمام فیلم های آموزشی روی هم 16 گیگ می باشد.

جهت خرید محصولات مه یاد به فروشگاه بروید.

برای رفتن به فروشگاه مه یاد اینجا کلیک کنید.

جهت خرید محصولات مه یاد به فروشگاه بروید.

برای رفتن به فروشگاه مه یاد اینجا کلیک کنید.